Välkommen som medlem!

Publicerad - onsdag, 16 oktober 2013

Välkommen som medlem!

Medlemsavgiften är 150 kronor per år för fullt betalande medlem och för stödmedlem 100 kronor per år. Inbetalningar under 2013 ger även medlemskap för 2014.

Du blir medlem genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens Plusgiro 682 702 – 6. Ange ditt namn och e-postadress vid inbetalning!

Har du frågor eller funderingar om medlemsavgiften? Kontakta föreningens kassör David Mesch, telefon 019-767 30 29, e-post david@kvhbtq.se.

Välkommen som medlem!

Ta del av hur vi behandlar personuppgifter och gör utskick mm här!