Bli medlem via SWISH!

Publicerad - måndag, 21 juli 2014

Bli medlem via SWISH!

Nu kan du bli medlem i föreningen genom att ”swisha” över medlemsavgiften.

Vår swishnummer är: 123 238 9286

Har du inte swish? Kontakta din bank!

Välkommen som medlem!

(Det går även att bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften på vårt plusgirokonto, mer info)