Du behövs!

Publicerad - måndag, 08 maj 2017

Du behövs!

Nu är det dags för årsmöte för 2016 i Kriminalvårdens hbtq-förening och som många av er vet har delar av föreningsverksamheten legat i stiltje. Vår hemsida har inte uppdaterats och inga informationsutskick har sänts till medlemmar. I nuläget är vi några få aktiva styrelsemedlemmar och vi behöver vara flera. Du som är intresserad av hbtq-frågor är därför mer än välkommen. Plats: Liljeholmen, Rosterigränd 16 Sal: Saltvik Tid 30/5 klockan 17.30. Det går även att närvara på...

Läs mer »

Bli medlem via SWISH!

Publicerad - måndag, 21 juli 2014

Bli medlem via SWISH!

Nu kan du bli medlem i föreningen genom att ”swisha” över medlemsavgiften. Vår swishnummer är: 123 238 9286 Har du inte swish? Kontakta din bank! Välkommen som medlem! (Det går även att bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften på vårt plusgirokonto, mer...

Läs mer »