Du behövs!

Publicerad - måndag, 08 maj 2017

Du behövs!

Nu är det dags för årsmöte för 2016 i Kriminalvårdens hbtq-förening och som många av er vet har delar av föreningsverksamheten legat i stiltje. Vår hemsida har inte uppdaterats och inga informationsutskick har sänts till medlemmar. I nuläget är vi några få aktiva styrelsemedlemmar och vi behöver vara flera. Du som är intresserad av hbtq-frågor är därför mer än välkommen.

Plats: Liljeholmen, Rosterigränd 16

Sal: Saltvik

Tid 30/5 klockan 17.30.

Det går även att närvara på mötet via videolänk.

Vid frågor, tveka inte att höra av dig till Patrik Scherman som nås på arbetsmejlen patrik.scherman2@kriminalvarden.se eller på arbetstelefonen 011-4963262