Årets fokusområde

Fokusområde och utvecklingsområde beslutas vid föreningens årsmöte

Fokusområde 2015 - transpersoner inom Kriminalvården

Fokusområde 2014 – intern utbildningssatsning för kriminalvårdspersonal i hbtq-frågor

Utvecklingsområde 2014 – nätverksarbete med ambition att nå ut till kriminalvårdspersonal över hela landet, vara en mötesplats för hbtq-personer som arbetar i Kriminalvården samt samverka med andra hbtq-föreningar verksamma inom andra myndigheter.

Fokusområde 2013 – Uppstart av föreningen