Hur behandlar vi personuppgifter och gör utskick?

Publicerad - tisdag, 15 oktober 2013

Hur behandlar vi personuppgifter och gör utskick?

Det ska kännas tryggt att vara med i vår förening!

Föreningen sparar endast medlemmars namn och e-postadress. Dessa uppgifter är tillgängliga för utvalda styrelsemedlemmar, exempelvis kassören. Personuppgifter raderas om en medlem inte betalar in föreningsavgiften.

Vi behandlar medlemmars personuppgifter konfidentiellt och lämnar inte under några omständigheter ut dem. Enligt personuppgiftslagen har medlemmar rätt att få besked om vilka personuppgifter vi behandlar samt begära rättelse av dessa vid behov.

Föreningsinformation sprids i första hand genom e-post som hemlig kopia. Som avsändare kommer det aldrig att stå föreningens namn, inte heller i ämnesfältet.

Obs!
Väljer du att bli medlem i vår slutna Facebook-grupp så kommer andra i gruppen att se att du är medlem.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.