Informationskampanj!

Publicerad - onsdag, 11 juni 2014

Informationskampanj!

I början av juni skickade föreningen ut över 300 poströr med totalt 500 affischer till majoriteten av Kriminalvårdens chefer. Tillsammans med affischerna fanns ett informationsbrev där vi informerade om vår förening och syftet med utskicket. Har det inte dykt upp några affischer på er avdelning/arbetsplats så är ni välkomna att beställa ett par från oss. Skicka er postadress via er KV-mail till kontakt@kvhbtq.se så ordnar vi det.

Vi vill samtidigt tacka informationsenheten och regionkontoret Stockholm för all hjälp och stöd!

Informationsbrev till Kriminalvårdens chefer

”Hej!

Vi vill genom detta utskick uppmärksamma Ert VO, Dig och Dina medarbetare om Kriminalvårdens hbtq-förening. 

Att vara öppen med sin läggning eller identitet på arbetsplatsen är inte alltid självklart. Där har du som chef en mycket viktig roll. Genom att tydligt visa var du och Kriminalvården står motverkar du fördomar och utanförskap och verkar för ett öppet och tillåtande klimat på jobbet. Du är avgörande om dina anställda vågar vara öppna. Ett mycket enkelt sätt att visa var du och Kriminalvården står i dessa frågor är att hänga upp denna affisch, på så vis får dina medarbetare information om föreningen och vet vart de kan vända sig för mer information. Du som chef är självklart också välkommen att vända dig till föreningen. 

Föreningen har arbetat fram ett material i hbtq-frågor med Kriminalvårdsinriktning. Detta har vi föredragit på planeringsdagar och det har varit mycket uppskattat. Tillsvidare kan vi endast erbjuda utbildningen i begränsad skala men vår förhoppning är att på sikt kunna erbjuda utbildning till flera. 

Hoppas vi ses i Prideparaden i Stockholm den 2 augusti 2014! Alla är välkomna!

Hälsningar från Kriminalvårdens hbtq-förening!”