Om föreningen

Kriminalvårdens HBTQ-förening startades våren 2013 efter ett initiativ från flertalet anställda.

Verksamhetsbeskrivning
Föreningen ska vara rikstäckande och framför allt arbeta för hbtq-frågor inom Kriminalvården i Sverige, men även samarbeta med liknande föreningar inom landet eller internationellt. Föreningens ändamål är att verka för att hbtq-identifierade personer som arbetar inom Kriminalvården får stöd i att vara sig själva och öppna med sin identitet. Föreningen vill vidare verka för att förebygga fördomar på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Vision
- Att Kriminalvården ska vara en öppen, tillåtande och attraktiv arbetsplats där såväl anställda som klienter ska kunna vara öppna med sin hbtq-identitet utan att riskera diskriminering, kränkande bemötande eller andra negativa följder. 

- Att hbtq-identifierade personer har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de är anställda eller kriminalvårdsklienter.

Föreningen arbetar för att uppnå visionen genom…
…att bevaka Kriminalvårdens förhållningssätt till och arbete med hbtq-frågor.
…att lyfta fram särskilt utvalda fokusområden och arbeta koncentrerat med dessa.
…att vara ett stöd för enskilda anställda.
…att verka för utbildning inom Kriminalvården som främjar förståelse och motverkar fördomar.
…att samtliga anställda skall få hbtq-kompetens.
…att bereda mötesplatser för hbtq-personer som arbetar inom Kriminalvården.
…att delta vid hbtq-evenemang.
…att synliggöra att det finns hbtq-intagna inom verksamheten och att verka för ett gott bemötande av dessa.
…att verka opinionsbildande i frågor som rör hbtq och Kriminalvården.
…att påverka regelverk.