Länkar

www.do.se
Diskrimineringsombudsmannen, arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

www.rfsl.se
RFSL arbetar sedan 1950 för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

SOS-rainbow
SOS Rainbow är ett samarbetsprojekt mellan gayyrkesföreningarna FGPS, GMO, HoF, HBTQ-sjuksköterskorna, gayundersköterskorna och FHL.

www.gaypolisen.se
Föreningen för Gaypoliser

www.gaysoldat.se
Homo- bi- och transpersoner i Försvaret (HoF)

www.swenurse.se/gaysyrrorna
Riksföreningen för HBTQ-sjuksköterskor

www.gaydoctor.se
Föreningen Homosexuella Läkare

www.hbtqstudenterna.se
Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ)

www.rfsu.se
Riksförbundet för sexuell upplysning

Stockholm Pride

West Pride – Göteborg

Regnbågsfestivalen – Malmö

Uppsala Pride

Västerås Pride

Örebro Pride

Luleå Pride

Gotland Pride

Värmland Pride