Styrelsen

Information om vilka som arbetar i föreningens styrelse finns på Kriminalvårdens intranät, KrimNet.

KrimNet/Personal/Arbetsmiljö & Hälsa/Kriminalvårdens HBTQ-förening (kvhbtq).

kontakt@kvhbtq.se