Kriminalvårdens HBTQ-förening deltar i Stockholm Pride

Publicerad - onsdag, 17 juli 2013

Kriminalvårdens HBTQ-förening deltar i Stockholm Pride

År 2013 deltar Kriminalvården aktivt i Stockholm Pride som myndighet och Kriminalvårdens HBTQ-förening är givetvis med!

Pride Park
Kriminalvården deltar för första gången i Pride Park med ett tält, från invigningen onsdagen den 31 juli till lördagen den 3 augusti. Tältet kommer att vara bemannat av kriminalvårdspersonal som informerar om Kriminalvårdens verksamhet, svara på frågor och för dialog om Kriminalvårdens arbete med HBTQ-frågor. Givetvis finns också representanter från Kriminalvårdens HBTQ-förening med i tältet, bland annat ordförande Luka Sydstål och styrelseledamot Gabriella Boijsen. Kom gärna förbi och säg hej! Kriminalvårdsanställda får ett fint nyckelband när de besöker tältet.

Pride House
I parken kommer också kriminalvårdspersonalen göra reklam för Kriminalvårdens seminarium i Pride House som äger rum fredagen den 2 augusti kl. 15.00. Seminariet handlar om hur och varför Kriminalvården arbetar med HBTQ-frågor och tar sin utgångspunkt i det arbetsmaterial som är framtaget under våren 2013. Det här är alla intresserades möjlighet att komma med input och tycka till om innehållet i Kriminalvårdens strategi för HBTQ-frågor! Förhoppningen är att publiken ska generera många frågor och synpunkter till panelen. Denna består av generaldirektör Nils Öberg, personalchef Margaretha Sandberg, chef för klientenheten Ulf Jonsson, utbildningsledare David Mesch (även kassör i Kriminalvårdens HBTQ-förening) och ordförande i Kriminalvårdens HBTQ-förening Luka Sydstål. Moderator är Gabriella Boijsen, frivårdsinspektör och styrelseledamot i Kriminalvårdens HBTQ-förening. David Mesch kommer att föredra det nuvarande strategiförslaget och därefter följer paneldiskussion.

Läs mer om seminariet Här

Läs mer om paraden Här

Happy Pride!